– Tildelingen er klar og kontrakten om dette mottaket i Nittedal kommune ble signert med Hero i dag, skriver regiondirektør Belén Birkenes i Utlendingsdirektoratet (UDI) i en epost til Varingen tirsdag ettermiddag.

Mottaket skal lokaliseres til den gamle Glittreklinikken i Hakadal.

– Oppstartsdato er 1. mars. Avtalen er for opptil 16 plasser for beboere med omfattende behov for pleie og omsorg, og opptil 20 plasser for pårørende, skriver Birkenes.

Varighet er seks måneder som kan forlenges med opptil seks måneder, går det fram.

Formannskapet vedtok mandag sist uke at Hero kunne inngå ny avtale med UDI om å bruke Glittre til mottak av ukrainske flyktninger med særskilte behov. Politikerne stemte samtidig ned et ønske fra eier om å bytte ut «flyktninger fra Ukraina» med «asylsøkere» i reguleringsbestemmelsene.

I fjor høst ble stedet brukt til midlertidig bosetting av inntil 650 flyktninger fra Ukraina. Utlendingsdirektoratet (UDI) valgte da å avslutte kontrakten allerede til jul.

Glittreklinikken

• Glittre sanatorium i Hakadal ble innviet av Kong Haakon VII i 1926 som ett av statens seks tuberkulosesanatorier. Staten drev stedet som et lungesykehus fram til 1990.

• I 1991 overtok Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), som drev Glittreklinikken som et landsdekkende spesialsykehus og kompetansesenter for lungemedisinsk behandling og rehabilitering. Klinikken hadde 96 sengeplasser og sysselsatte rundt 115 årsverk. Våren 2018 flyttet LHL fra Glittre til nye lokaler på Gardermoen.

• Høsten 2014 solgte LHL Glittre-eiendommen for 60 millioner kroner til konsernet Adolfsen Gruppen og eiendomsutvikler Øystein Tvenge. Eierskapet er organisert i selskapet Glittre Invest AS.

• Glittre-eiendommen måler 147,5 dekar og har 30 adresserte bruksenheter i tillegg til sykehuset med 96 sengeplasser.