Starter å utbedre Nittedal stasjon til våren. Venter på Vålerengatunnelen

Bane Nor varsler at de ikke starter arbeidet ved Nittedal stasjon før i april neste år, etter at Statens vegvesen har avsluttet sitt arbeid med Vålerengatunnelen.