Står visjonen for idrett og anlegg i Nittedal for fall?

Av