Stålsetter seg for køkaos: – Du kan komme til å bruke opp til tre ganger så lang tid til jobb

– Hvis ingen følger oppfordringene våre om å enten endre reisevaner eller å ha hjemmekontor, så vil det bli lange køer.