Kan bli en del av NIL – på sikt

I fjor kom det et konkret innspill om at Nittedal Skiskytterlag burde bli en undergruppe i Nittedal IL. Utviklingen av Sagerud-prosjektet vil vise om dette blir en realitet.