Nittedal IL vil bli bedre på paraidrett

Artikkelen er over 1 år gammel

Nittedal IL har utarbeidet en langsiktig virksomhetsplan for idrettslaget, og ut fra den skal det lages en handlingsplan for de kommende fire årene. Årsmøtet ville ha inn en passus om bedret tilbud til handikappede.

DEL

Arbeidsgruppene som skulle se på henholdsvis klubbens sportslige og økonomiske profil har avventet virksomhetsplanen, som blant annet sier noe om organisering, visjoner og verdier. En slik plan må blant annet på plass for at NIL Fotball skal kunne bli godkjent som kvalitetsklubb.

Nestleder Ingrid Tveit påpekte blant annet at alle gruppene er like mye verdt, men at driften av idrettslaget skjer på fritida så man må akseptere at ting tar litt tid.

En konkret målsetning er å nå 2.500 medlemmer, pr nå i 2019 har NIL ca 2.200 medlemmer.

Handikappede

Odd Martinsen pekte på at NIL i perioden 1993-2000 hadde en Gla’gruppe ledet av Agnete H. Dalelid, en god stund før GIF etablerte sin handikapgruppe. Han mente at virksomhetsplanen også burde ha et punkt om handikapidrett, og trakk fram at Knut Nystad som leder i Stiftelsen Vi var i en posisjon som kunne bidra til dette. Men gruppene må også backe opp tiltaket, sa Martinsen.

Leder Sverre Torjuul kommenterte at tilbudet til handikappede kunne vært bedre i Rotnes-området, mens Tveit påpekte at dette var noe som kanskje like mye hørte hjemme i handlingsplanen for de nærmeste årene.

Spesifikt?

Andre i salen viste til at man i virksomhetsplanen snakker generelt om inkludering, og at dette også inkluderer handikapidrett. Mens et eget punkt kunne virke mot sin hensikt og bli et slags ”oss” og ”dem”. Dessuten - hva er handikapidrett, og er det et uttrykk man bør bruke?

Konklusjonen ble at styret i det videre arbeidet med planen blir bedt om å vurdere hvordan NIL kan legge forholdene bedre til rette for paraidrett.

Artikkeltags