Sture Abrahamsen er eneste nye i idrettsrådet

NY I IDRETTSRÅDET: Sture Abrahamsen, her som instruktør på HILs fotballskole, er nytt medlem av idrettsrådet.

NY I IDRETTSRÅDET: Sture Abrahamsen, her som instruktør på HILs fotballskole, er nytt medlem av idrettsrådet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sture Abrahamsen fra Hakadal IL er eneste nye medlem av idrettsrådet i Nittedal.

DEL

Av ulike årsaker var bare fire av rådets åtte faste og to varamedlemmer tilstede på torsdagens årsmøte, men alle postene på programmet ble gjennomført som planlagt.

Sture Abrahamsen har lang erfaring som trener/lagleder i fotballgruppa i HIL, og har også hatt styreverv der. I idrettsrådet ble han valgt som styremedlem for to år, og han erstatter Merete Winum fra HIL. Hun gikk ut av styret allerede i fjor sommer, så varamedlem Ivar Fjøsne fra NIL har fungert som styremedlem det siste halvåret. Han går nå tilbake til varaposten sammen med Hege Marie Johansen fra Varpe.

Gjenvalg

John Vestengen fra NIL ble gjenvalgt som leder for ett år, mens Oddleif Dahlen (GIF), Eirik Borge (Nit-Hak) og Odd Are Rønning (Skiskytterlaget) tok gjenvalg for to år.

De øvrige i styret som ikke var på valg er nestleder Åse Marit Hansen (GIF), Heidi Grindstad (NIL) og Leif Åge Sørlie (HIL).

Kai Sørlien fra Varpe ga seg som revisor og blir erstattet av Hege Sveen fra NIL, fortsatt med Jorolv Berg fra GIF som vararevisor. Valgkomiteen består av Tone Holme og Ole-Gunnar Drabløs fra GIF og Ivar Fjøsne fra NIL.

Underskudd

Idrettsrådet gikk drøyt 10.000 kroner i minus i 2018, som følge av at to NIR-priser, og ikke bare en, på 10.000 kroner hver ble fakturert i fjor.

Rådet har likevel en såpass stor egenkapital som 109.000 kroner. Årsinntekten ligger fast på 18.000, men i 2019 har rådet budsjettert med noen tusen ekstra i utgifter for å kunne delta på nasjonal idrettsrådskonferanse i Ålesund.

Halleie og trener

Et par kuriøse poster i regnskapet er for øvrig halleie og trenerhonorar.

”Halleie” er de 2.000 kronene rådet betaler for å holde til på NIL-huset, mens de 4.000 i ”trenerhonorar” i sin tid ble ”prakket på” lederen av rådet som kompensasjon for merarbeid. Men verken nåværende leder John Vestengen eller tidligere ledere har noen gang benyttet seg av tilskuddet.

Artikkeltags