Skiskytterne vil gå videre med Sagerud

PLANLAGT LENGE: Allerede i 2012 fikk nestleder Kjell-Ove Skare (t.v.) og daværende leder i Nittedal Skiskytterlag, Henning Henriksen, full støtte fra årsmøtet til å satse på Sagerud som hovedarena, men nå strekker reguleringen seg helt til Sørli hvor bildet er tatt.

PLANLAGT LENGE: Allerede i 2012 fikk nestleder Kjell-Ove Skare (t.v.) og daværende leder i Nittedal Skiskytterlag, Henning Henriksen, full støtte fra årsmøtet til å satse på Sagerud som hovedarena, men nå strekker reguleringen seg helt til Sørli hvor bildet er tatt. Foto:

Investeringene skiskytterne hadde planlagt på Sagerud er blitt utsatt, men videreføres nå i 2019. Skiskytterlaget har satt av ca 200.000 til eventuell detaljregulering eller prosjektering på Sagerud. Fjorårets budsjetterte underskudd på 260-270.000 er derfor også «flyttet over» til 2019.

DEL

Laget hadde også tenkt å investere i et strømanlegg for snøproduksjon på Sagerud i fjor, men også dette flyttes nå over til 2019. Anlegget koster mellom 350.000 og 400.000, men 150.000 dekkes gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen.

– Nittedal Skiskytterlag (NSSL) har god økonomi takket være langsiktig god styring rettet mot videreutvikling av Sagerud, påpeker nestleder Kjell-Ove Skare.

I 2016 hadde de et overskudd i regnskapet på 367.000, men i 2017 gikk de 80.000 i minus. Dette var imidlertid om lag det som ble brukt til oppussing av klubbhuset på Sagerud. I 2018 hadde skiskytterlaget et overskudd på 163.000 kroner og egenkapitalen økte til 1.212.000. Regnskapet er for øvrig satt ut til en profesjonell aktør i år, og det er satt av 35.000 til dette i budsjettet.

Kommunen regulerer

Kommunens vedtak om å bygge vei til Sagerud og lage utfartsparkering var nøkkelen til å komme i gang med regulering av anlegget på Sagerud. Siden dette ble stoppet høsten 2018 har det vært dialog med NIL og kommunen, og Nittedal kommune varslet i mars at de vil stå for reguleringen av området. Planprogrammet vil imidlertid gjelde regulering av hele området fra Sagerud til Sørli.

Skigruppa i NIL vedtok nemlig høsten 2018 at de i første omgang ønsket å fokusere på Sørli, mens Sagerud var et prosjekt mer på lenger sikt. NILs endrede planer om rulleskiløype på Sørli kom som en betydelig overraskelse på skiskytterlaget, men i vinter ble det jobbet med å utarbeide en avtale som kunne regulere samvirket og skape felles grunnlag for utvikling på Sagerud. Dette er satt på vent nå som kommunen skal regulere.

Skaper utfordringer

Ambisjonen til skiskytterne er fortsatt å komme i gang med arbeidet på Sagerud snarest mulig, men det er ingen tvil om at retningsendringen i NIL skaper utfordringer. Det at NILs interesser på Sørli også omfattes av reguleringsarbeidet tilsier at skiskytterlaget må være klare til å drøfte flere perspektiver. For det er betydelige investeringer som kreves for å realisere planene som er utarbeidet på Sørli, med en eventuell forlengelse av en rulleskiløype til Sagerud.

Styret i skiskytterlaget har konkludert med at de bør delta i kommunens varslede planprogram, men ser at det kan bli krevende forhandlinger med NIL. Styret er derfor åpne for at en eller annen tilknytning til NIL kan være fornuftig for å få en hensiktsmessig organisering av alt arbeidet knyttet til en såpass omfattende anleggsutvikling.

– Vi ønsker å samarbeide med NIL og kommunen og være aktive bidragsytere i planprogrammet som er varslet for regulering av Sagerud, understreker nestleder Kjell-Ove Skare i NSSL.

Må ha ny gruppe

NIL Ski og skiskytterlaget har siden 2013 hatt en felles arbeidsgruppe som har jobbet med Sagerud-prosjektet. Fra NIL har John Vestengen og Ivar Fjøsne deltatt, mens Odd Martinsen var med til 2016. Skiskytterlagets representanter har vært Kjell-Ove Skare, Odd Are Rønning og Gunnar Rustad.

Etter NILs retningsforandring hadde ikke NIL Skis deltagere samme mandat lenger, og skiskytterne etablerte i stedet direkte dialog med lederne i NIL og i skigruppa.

Så hvor står man nå – er det skiskytterstyret som holder kontakten med NIL og kommunen framover, eller har den gamle "Sagerud-gruppa" fått forlenget mandat?

– Årsmøtet vedtok at vi skal utvide NSSLs Sagerud-gruppe med to-tre personer i tillegg til Odd Are og Gunnar, slik at vi har en robust organisering med rundt fem personer i NSSL. Den felles Sagerud-gruppa med NIL må endre sammensetning, og det er dette vi ønsker å få på plass knyttet til planprogrammet som er fremmet fra kommunen.

– Formelt så opererer styret på mandat fra årsmøtet. Som nestleder og anleggsansvarlig i styret ivaretar jeg rollen som bindeledd mellom styret og Sagerud-arbeidet, og jeg kommer fortsatt til å være sentral i dette arbeidet fra Nittedal Skiskytterlags side, sier Kjell-Ove Skare.

Artikkeltags