Søndre-pensjonistene fikk besøk av ordføreren og varaordføreren

FIKK PRATET SAMMEN: Det ble tid for en samtale i pausen mellom møtene. Fra venstre Torbjørg Rønning (nestleder i foreningen), varaordfører Helge Fossum, Vivi-Ann Eriksen (nestleder i eldrerådet) og ordfører Inge Solli.

FIKK PRATET SAMMEN: Det ble tid for en samtale i pausen mellom møtene. Fra venstre Torbjørg Rønning (nestleder i foreningen), varaordfører Helge Fossum, Vivi-Ann Eriksen (nestleder i eldrerådet) og ordfører Inge Solli. Foto:

Av

Ordfører Inge Solli og varaordfører Helge Fossum informerte, svarte på spørsmål og viste åpenhet da Søndre Nittedal Pensjonistforening holdt medlemsmøte 7. oktober. På grunn av smittevern ble arrangementet delt i to med start henholdsvis klokka 11 og 13.

DEL

Gleden over å kunne hilse og treffes igjen gjorde inntrykk, og det var mange blide mennesker som inntok storsalen. Husorkesteret ønsket velkommen, og det ble servert kaffe og kringle.

Etter tidligere samtaler med ordfører og varaordfører var det et ønske fra foreningen om at det ble gitt bedre informasjon til de eldre i Nittedal. Hvilke konsekvenser har koronakrisen for de eldre i Nittedal? Helsehuset var lovet ferdig i 2020, men ble skrotet med henvisning til dårlig økonomi. Men antall eldre øker. Har alt stoppet opp, eller skjer det noe på helsesiden i Nittedal?

Ordnet økonomi

Ordfører Inge Solli tok utgangspunkt i sine erfaringer og den store respekten han har for innsatsen til de ansatte i kommunen. Sykehjemmene og hjemmetjenesten hadde unngått smitte. Kommunen overvåker situasjonen. Til tross for leirraset på Li og pandemien og takket være gode skattebetalere har Nittedal en ordnet økonomi.

Aktuelle saker var kontrakten for Slattumhallen, ny sak om asfaltverk i Bjønndalen, kollektivfelt/veisløyfe på Mo med ny venting til 2021 på Nasjonal Transportplan, nye skoler, svømme- og terapibasseng og kontakten med eierne av Glittre.

Planer på gang

Helge Fossum ble etter valget i 2019 leder av hovedutvalget for helse og velferd. Hovedutvalget har med politikere fra flere politiske partier og er mer aktive enn tidligere. På tross av pandemien har det skjedd masse etter valget i 2019. Det har vært en gjennomgang av tjenestene og det utarbeides tjenestebeskrivelser.

Det skal på plass et helsehus før valget i 2023. Plasser/pasienter skal hentes tilbake til kommunen. For å få til dette er det nødvendig å jobbe mer planmessig. Det har tatt tid og vært nødvendig å plukke ned løse baller i forbindelse med Glittre og Rådstua. Det skal etableres gode tilbud i hele bygda, men det vil bli nødvendig å samle noe i midtbygda.

Det skal legges fram/behandles saker som boligtypeprogrammet, strategiplan for helse, velferd og mestring, heldøgns omsorgsplasser og helsehus. Og ikke minst viktig blir handlingsplan, budsjett og økonomiplan for 2021-2024 med investeringsoversikt.

Stilte spørsmål

Spørsmål som ble stilt gikk på møteplasser på Hagan, fotgjengerfelt ved rådhuset, Skytta kun for demens og hensynet til pårørende, mangel på sykehjemsplasser, seniorboliger og mulige tomtealternativ. Mangelen på boliger presser opp prisene til langt over takst i Hagan Atrium. Det mangler trimtilbud i Søndre og det kjempes for å redde trimtilbudet på Folkets Hus og i garasjeanlegget i Atrium for 2021.

Skytta som modell for framtidens eldreomsorg er interessant. Søndre er de siste årene blitt ribbet for tilbud. Foreningen er opptatt av at det finnes løsninger. Mye er fortsatt uklart og kommunen arbeider under tidspress, men det har kommet inn en ny åpenhet. Det oppleves som at hovedutvalget har tatt ansvar. Det første medlemsmøtet i foreningen høsten 2020 ble en fin anledning til å få informasjon og til å gi tilbakemeldinger så langt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken