Søndre Nittedal skolekorps avlyser høstens loppemarked

Dermed mister korpset en betydelig inntektskilde.