Søndagsfrokost førte til brannutrykning

Brannvesenet rykket søndag formiddag ut til brannalarm i Mattia Skytters vei.