Søker kommunen om lov til å drive asylmottak

Eierne av Glittre har søkt kommunen om dispensasjon til å drive asylmottak, og det haster med å få svar.