– I det praktiske kan det bety færre bokpresentasjoner, da ansatte gjerne har gjestet hverandres biblioteker for å holde slikt når man først har laget en presentasjon, sier Yri.

I siste møte i hovedutvalget for oppvekst og utdanning ble det gitt en orientering om avvikling av biblioteksamarbeidet på Nedre Romerike. Samarbeidet har vært formalisert siden 2010, og hvor nettportalen Bibliotekrom.no har vært det mest synlige resultatet.

– Nå har noen kommuner slått seg sammen og kommunestrukturen er dermed endret. Det får også følger for dette samarbeidet, sier Yri til Varingen.

I sakspapirene står det direkte at ny storkommune har medført: – «oppsigelser som følge av kommunestrukturen». Dette rammer da i første omgang hovedsamarbeidsprosjektet Bibliotekrom.no.

– Brukerne av biblioteket i Nittedal må nå gå gjennom Nittedal kommunes hjemmeside for å finne biblioteket og tjenestene, forklarer Yri.

Tjenester som å bestille bøker fra andre bibliotek og få disse levert til Nittedal vil fortsette som før.

– Da er det snakk om andre overordnede tjenester og tilbud. Dette vil fortsette som før. En annen ting er at det nå åpnes opp for et utvidet samarbeid nordover. Jevnaker og Lunner er nå også innenfor Viken, og vi opplever å få brukere fra disse kommunene. Vi skal ikke se bort fra at dette åpner for et mer utvidet samarbeid den veien, sier Yri.

Biblioteksjefen kan ellers melde om et godt bibliotekår i 2019. Bokutlånet økte med 16,4 prosent i forhold til 2018 - som også var et godt år. Fagbøker økte mest med 21,4 prosent i utlån.

– Et fantastisk bibliotekår, med høyere utlån, mer besøk og mange flotte aktiviteter og arrangementer, oppsummerer biblioteksjefen.