Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil kommunen fordele 5,7 millioner kroner til bedrifter rammet av korona

Lokale bedrifter rammet av de strenge smitteverntiltaka kan søke Nittedal kommune om tilskudd.

Nittedal kommune har fått tildelt 5.703.336 kroner fra staten for å gi videre til lokale bedrifter hardt rammet av smitteverntiltak. Støtten gjelder for januar og februar i år, og søknadsfristen er 31. mars, melder kommunen på nettet.

Kommunen skriver at den vil prioritere følgende bransjer og deres underleverandører:

• Servering
• Arrangement
• Varehandel
• Treningssentre

Den lokale tildelinga kommer i tillegg til statens kompensasjonsordning for næringslivet, som beskrives nærmere på nettsida kompensasjonsordning.no. Den lokale potten har til hensikt også å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale kompensasjonsordninga, skriver kommunen.

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling. Søknad sendes via regionforvalting.no. Kontaktperson i kommunen er prosjektdirektør Terje Rønning.

Se detaljer om søknadsprosessen på kommunens nettside

Kommentarer til denne saken