Torsdag morgen skrev Varingen at arkitektfirmaet L2 Arkitekter AS hadde sendt inn varsel til Nittedal kommune vedrørende den nye gangbrua ved Nittedal stasjon.

L2 Arkitekter uttrykte bekymring for ivaretakelsen av estetikken ved gangbrua, og mente at de ikke var blitt involvert da entreprenøren besluttet å bruke en annen type glass og innfesting enn det arkitekten hadde tatt høyde for.

Det er NRC-Gruppen som er entreprenør for oppgraderingen av Nittedal stasjon, mens Bane Nor er byggherre. Derfor er det jernbaneforetaket som har svart på varselet.

Nå har kommunen vurdert tilbakemeldingen fra Bane Nor.

– Byggesaksavdelingen oversendte varselet til Bane Nor for uttale den 5. april og mottok svar den 8. april. Redegjørelsen er vurdert som tilstrekkelig og kommunen har ikke funnet grunnlag for å følge saken videre, skriver enhetsleder Sissel Pettersen i Nittedal kommune.

Videre i mailen til Varingen skriver Pettersen at gangbrua behandles etter jernbaneloven, og at den derfor ikke er byggesaks-behandlet etter plan- og bygningsloven.

– Det er ikke fastsatt særskilte bestemmelser i reguleringsplanen for gangbruas utforming. Bane Nor har likevel ansvaret for å ivareta krav til estetisk utforming. I samråd med Fortidsminneforeningen har de vært dialog om utforming av gangbrua, særlig knyttet til fargevalg og stedstilpasning, skriver Pettersen.