– Vi hadde et møte i koordineringsgruppa som ytret et ønske om mer kunnskap blant ansatte i kommunen om rusmidler, sier SLT-koordinatoren i kommunen, Maria Spansvoll Lorentzen.

– Så hadde jeg senere et møte med FAU hvor jeg fortalte dette. De sa at dette temaet er noe foreldrene også burde ha kunnskap om, så da tok jeg dem på ordet, sier hun.

Siden den gang har koordinatoren, sammen med enhet for psykisk helse og rus, og politikontakten i kommunen, utarbeidet et opplegg for å øke kunnskapen om rusmidler blant foreldre. Siden tirsdag har de arrangert temabaserte foreldremøter og 265 foreldre har deltatt på disse.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger

SLT-koordinator står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak, og har som arbeidsoppgave å jobbe med kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Nittedal kommune har valgt å kalle dette arbeidet for «Vi bryr oss».

Symptomer og kjennetegn

Under foredraget som hadde navnet "Hvordan kan jeg vite at barnet mitt ruser seg eller forebygge rusmisbruk" snakket Lotte Anna Sandviken fra enhet psykisk helse og rus og Jørgen Andre Christiansen fra politiet om symptomer på rus, hvordan rusmidler brukes og hva man kan se etter for å forebygge som forelder.

– Målet var å øke kunnskapen slik at foreldre ved mistanke kan gripe inn tidligere og forebygge bedre. Det handler om å ansvarliggjøre foreldrene som primærforebyggere, sier SLT-koordinatoren.

Hva bør man som forelder gjøre dersom man mistenker bruk av rusmidler?

– Det viktigste er å ha god dialog med eget barn og ikke gå i konfrontasjon, men møte ungdommen med en åpen og undrende holdning. Hvis man er usikker og trenger å drøfte med noen kan man ta kontakt med Utekontakten eller andre lavterskel-tilbud i kommunen.