Hovedutvalg for oppvekst og utdanning gjorde nylig følgende enstemmige vedtak:

«Prosjektet «Gratis bind og tamponger i skolen» gjennomføres i henhold til prosjektplanen slik den framkommer i dette saksdokumentet.»

Prosjektet er et prøveprosjekt, og kommunen har satt av 100.000 kroner. Framdriftsplanen er som følger:

  • Mars: Kommunen inngår avtale med leverandør og skolene kartlegger hvor mange automater de har behov for.
  • April-mai: Automater monteres på alle skolenes jentetoaletter. Skolene lager retningslinjer for innkjøp og påfyll.
  • Mai/juni: Oppstart
  • November: Evaluering til kommunestyret

Siden kommunen ennå ikke har inngått noen avtale med leverandør, er tidsskjemaet usikkert.

– En utsettelse til august med tanke på oppstart må påregnes, skriver rådmannen i saksutredninga.