– Du trenger ikke betale noe enda. Brevet er bare til informasjon; fakturaen kommer i juni, oktober og i desember, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Eiendomsskatten du betaler går ifølge kommunen blant annet til å bygge skoler og idrettshaller, til å ha utekontakt og til å kunne ha dagsenter for eldre både på Skytta og Døli sykehjem. Nittedal kommunestyre vedtok å videreføre eiendomsskatt i 2022 for å bevare og utvikle velferdsnivået i Nittedal.

– Eiendomsskattesatsen er i 2022 på 2,4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 2,5 promille for næringseiendommer. Bunnfradraget for boliger og fritidsboliger er kr 1 200 000, oppsummerer kommunen.

Du kan lese mer om hvordan eiendomsskatten din har blitt beregnet: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt/