Skredet på Li kostet 65 millioner kroner

65 millioner kroner er prislappen plansjef Gunnar Prøis presenterte for kommunestyret mandag da han redegjorde for framdriften etter skredet på Li for 14 måneder siden.