I slutten av september undertegnet Nordbohus og Nittedal kommune utbyggingsavtalen for de 23 boenhetene innerst i Skolemesterveien.

Fristen for å komme med innspill til utbyggingen er 29. oktober.

Veien ferdig først

Nordbohus har planlagt 11 kjedede eneboliger og to lavblokker med til sammen 12 leiligheter på den flotte tomta rett ved Rotnes skole. Som i tillegg bare er noen steinkast unna Nittedal stasjon og toget til byen.

Sweco As har regnet ut at det vil bli mellom 110 og 68 ekstra kjøretimer per døgn med de nye boligene. Dermed må det sikrere skolevei på plass. Så før byggingen kan settes i gang må nytt kryss i Stasjonsveien og fortau langs skolemesterveien være på plass. Planene skal først godkjennes av henholdsvis Statens vegvesen og kommunen.

Betaler halvparten

I avtalen står det: Nordbohus opparbeider skolemesterveien inkludert fortau og kryss med Stasjonsveien, i henhold til reguleringsplan.

Nittedal skal bidra med halvparten av anleggskostnadene for kryss og fortau, men maks 3 millioner. Nordbohus må utbedre eventuelle skader på Skolemesterveien i anleggstiden. Blir veien vesentlig skadet må de stå reasfaltering av hele veien også.

Nittedal kommune har rett til å kjøpe inntil ti prosent av boligene til markedspris.

15.000 i bot

Anleggstrafikken blir lagt utenom skolestart og skoleslutt. Blir bestemmelsen brutt må Nordbohus ut med 15.000 kroner i bot per overtredelse.

Det samme skjer hvis de bryter tidene for anleggsarbeid: Etter 20 på hverdager, 16 på lørdager, og på helligdager er det ikke lov med anleggsarbeid her.