Tagging av garderobe kostet Li skole 35.000 kroner. Har vurdert videoovervåkning

Rektor Steinar Flesland forklarer at det ikke har vært mange tilfeller av hærverk, men at det koster mye når det først skjer. Foreldrenes arbeidsutvalg har diskutert mulig videoovervåkning.