– Det har så langt kommet 46 innspill, hvorav 20 dreier seg om arealomdisponeringer, opplyste Kjersti Gakkestad til formannskapet mandag.

11. mars ble det gjennomført en digital workshop der administrasjonen ga sin vurdering av de strategiske styringsmålene for kommunen. Det er nå også i gang et samarbeid med skolene og alle elevene fra 5. til 10. trinn vil fram til 9. april ha mulighet til å svare på et spørreskjema om hva de synes kommunen skal gjøre de kommende årene.

I tillegg vil elever ved Bjertnes videregående sørge for å distribuere kommunens digitale spørreundersøkelse ut blant kommunens innbyggere, og den ligger ute til 5. april. En del handler om FNs bærekraftmål og en annen del om hvordan innbyggerne opplever å bo i Nittedal.

– Svarene på denne undersøkelsen, fra skoleundersøkelsen og fra workshopen som alt er gjennomført vil legges fram på plan- og dialogkonferansen politikerne skal ha 19. april, opplyste Kjersti Gakkestad.