Kjemper for å få vedtatt «Sigurd Sinobers vei»

– Det er flere veier og stier man kan gå for å komme til Sinober. Å gi en vei navnet Sinoberveien blir unøyaktig. Vi ønsker derfor at en vei får navnet Sigurd Sinobers vei for å få veinavn og nummerskilt, sier Siv Sinober.