Siste vaksinasjonsdag i år er mandag 13. desember. Vaksinasjonen starter igjen torsdag 6. januar, opplyser Nittedal kommune på sine nettsider.

– Vi får innkalt de aller fleste i de nye målgruppene før jul – så fortsetter vi med de som ikke hadde anledning når vi kommer til januar, sier assisterende kommuneoverlege Gudmund Myhren.

De neste for tur

Alle i Nittedal over 65 år pluss helsepersonell skal nå ha fått tilbudet om en oppfriskningsdose. I tillegg blir følgende grupper tilbud fortløpende:

• Alle innbyggere over 18 år med høy risiko for alvorlig sykdom

• Alle innbyggere over 45 år, uansett risiko

• Alt helsepersonell, uavhengig av hvor nært de jobber med pasienter

• Alle innbyggere som er immunsvekket og har fått 3 doser i vaksinasjonsprogrammet fra før

Nittedal kommune har kapasitet til å vaksinere 3.000 personer innen nyttår. Ved inngangen til desember gjenstår det cirka 300 personer med høy risiko for alvorlig sykdom, cirka 700 helsepersonell og cirka 6.000 mennesker i aldersgruppen 45 til 64 år, melder kommunen.

– Helt i toppen

Til nå har hele 19.578 innbyggere over 18 år vaksinert seg med én dose, noe som tilsvarer 95 prosent. I tillegg regnes 17.504 nittedøler over 18 år som fullvaksinerte, som tilsvarer 91 prosent.

– Vi er helt i toppen når vi sammenligner oss med kommuner på vår størrelse. Det viser at våre innbyggere har tillit til at vaksineringen gjennomføres på en god måte og at vaksinen er effektiv beskyttelse mot Covid-19, sier ordfører Inge Solli.

Han oppfordrer alle uvaksinerte innbyggere om å takke ja til tilbudet om koronavaksinen.

– Hvis det er noen flere som velger å vaksinere seg, så er det med på å beskytte befolkningen enda bedre samtidig som den som tar vaksinen, blir beskyttet selv. Noen blir smittet selv om de har vaksinert seg, men da er det liten sjanse for å bli alvorlig syk, sier ordføreren.