Ser på løsninger for at pårørende skal få besøke sykehjem igjen

I forrige uke satte Nittedal kommune ned en gruppe som skal se på hvordan besøk på sykehjem kan foregå i tiden fremover.