Ser på billig løsning for å kunne ta vare på Ryggevanna

Rådmannen åpner likevel for at kommunen overtar og setter i stand dammene i Nordre og Søndre Ryggevann.