Vurderer garasjeanlegg og to kontorbygg ved Bjertnestangen

Arkitekt har hatt møte med kommunen, men tiltakshaver ønsker ingen omtale om tankene og ideen rundt Bjertnestangen 8 og 10.