For det høres nærmest til årstidens orden at steiner sprenges løs fra fjellskrenten over gang- og sykkelveien langs riksvei 4 på Rotnes, og havner i asfalten (bildet).

En av bygdas tidligere aktive syklister, nå pensjonist og sykkel-mosjonist, Svein Lamo, slår på tråden til redaksjonen for å advare mot at igjen har det rast ut steiner som har lagt seg til rette i gang- og sykkelveien langs riksvei 4, like sør for Joker-butikken på Rotnes.

Kommer du syklende og du ikke er observant på faren som lurer, kan et møte med steinmassene i beste fall føre til knall og fall, påpeker Lamo.