Se nittedølene som vil bli ambassadører

I hvert fall to nittedøler har søkt på stillinger som ambassadører.