Savner Roaf-kurs i hjemmekompostering

BIDRAG: Vidar Myhre (MDG) vil ha Roaf-hjelp til hjemmekompostering.

BIDRAG: Vidar Myhre (MDG) vil ha Roaf-hjelp til hjemmekompostering.

I kommunestyret foreslo MDGs Vidar Myhre at Nittedal kommune, i samarbeid med Roaf, skulle arrangere kurs i hjemmekompostering.

DEL

Det skal tilstrebes at kursdeltagerne og andre interesserte skal få tilbud om å kjøpe utstyr for dette formål, for dem som ikke har eller har mulighet til å lage dette på egenhånd, het det videre i forslaget som fikk åtte stemmer. Innspillet kom i forbindelse med at kommunestyret enstemmig har besluttet å gå videre med planene om et felles biogassanlegg for håndtering av matavfall og slam i Krogstad miljøpark på Sørumsand.

Det var Lillestrøm kommune som tok initiativ overfor Romerike avfallsforedling og Nedre Romerike avløpsselskap for å utrede bygging av et slik anlegg, hvilke praktiske utfordringer det skaper, samt investeringsbehov og driftskostnader. I dag sorteres matavfallet på Bøler før det sendes til Tønsberg.

Økonomisk gevinst

Rådmannen bemerker at det ser ut til å kunne være en marginal økonomisk gevinst ved et felles biogassanlegg for matavfall og slam. Det vil i tillegg kunne være andre gevinster ved et slikt prosjekt, som redusert transport- og miljøbelastning, lokal utnyttelse av ressursene og langsiktig forutsigbar pris på behandling av matavfall.

NRA og Roaf igangsetter nå en fullverdig utredning om samlokalisering av et felles biogassanlegg for matavfall og slam. Dette omfatter også utredning av et mulig alternativ som ligger geografisk nærmere og gir mindre transport- og miljøbelastning. Kostnadsrammen for utredningen anslås til en million kroner og dekkes av NRA og Roaf. NRA og Roaf forventes å ta en endelig beslutning i april neste år.

Feil tidspunkt

Leder for hovedutvalget for eierstyring og næringsutvikling, Erland Vestli (Frp), påpekte at Myhres forslag kan tas opp i andre sammenhenger, men at det ikke passet inn her hvor man er midt i en prosess.

Senterpartiets Kristoffer Øksne argumenterte for at man kunne sende det over som et oversendelsesforslag, men MDGs forslag fikk kun stemmene til MDG, Sp, Rødt og SV.

Øksne oppfordret uansett Roaf til å starte igjen med hjemmekomposteringskurs som de har kuttet ut de siste årene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken