Sauer inntar Glittre. Kommunen avslutter forhandlinger om leie

Nå er det så stille på Glittreklinikken at sauer får være i fred på dørtrappa.