** Sjekk din adresse litt lenger ned i saken!

Helt ned på millimeternivå. Så nøyaktig er tjenesten InSAR som forskere ved NGU i Trondheim har utviklet. I dag er det i hovedsak fagmiljøer, som eksempelvis Statens vegvesen, Bane Nor og andre, som benytter seg av tjenesten – men den har også nytte for deg og meg.

InSAR er en forkortelse for Syntetisk Apertur Radar Interferometri. Med denne teknikken kan man med centimeter til millimeter nøyaktighet estimere den relative bevegelsen mellom to punkter på bakken som skjer i tidsrommet mellom to radarbildeopptak. InSAR Norge presenteres gjennom en 3D karttjeneste som viser tidsserier av bevegelse på landoverflaten i Norge. Denne karttjenesten er tilgjengelig for alle.

Søk opp egen eiendom

Tjenesten er utviklet slik at du kan søke opp din egen eiendom, og se om ditt hus har sunket eller steget i terrenget. Rød prikk betyr at noe synker, blå prikk at noe stiger. Grønt betyr stabilt.

Forsker Marie Bredal i NGU forteller at allmennheten drar nytte av satellittjenesten, selv om mange ikke kjenner til den ennå.

– Vi ser ut fra statistikken at det er en god del privatpersoner som bruker InSAR til å ta en titt på sin eiendom. Tjenesten vil ganske raskt gi deg svar på om det er bevegelse i grunnen der du bor eller i nabolaget, forteller hun.

– Når skal man reagere?

– Man kan ikke stole på enkeltpunkter, men om flere målinger over litt tid gir røde eller blå prikker på kartet, kan det være verdt å følge litt ekstra med. I hvert fall om dette kombineres med at man oppdager sprekker i grunnmur eller tilsvarende. InSAR sier ikke noe om årsaken til at et bygg beveger seg, kun om det faktisk gjør det.

– Ring kommunen

– Og hva gjør man hvis man er bekymret for om huset er i bevegelse?

– Du kan ringe oss i NGU, men det mest riktige er å ringe kommunen du bor i. Det er kommunene som har ansvar for å følge opp den type bekymringsmeldinger, sier Bredal.

Bredal opplyser at verktøyet brukes til å overvåke spesielle området i Norge, spesielt ustabile fjellpartier, som er i stor bevegelse.

– InSAR har også sine svakheter. Verktøyet er ikke så nøyaktig på områder med skog og gress. Men på punkter langs vei, jernbane eller på hustak, er målingene nøyaktige.

– Ser dere noen trender som peker seg ut?

– Vi ser ganske mye bevegelse i kystområder og kystbyer. Utfylte områder, som Bjørvika i Oslo, er ett eksempel. Dette stedet er kunstig oppbygd, men det er ofte prosjektert for bevegelser – slik at det ikke er noe dramatikk i dette. Eller vil jeg si at InSAR hjelper til med å prioritere hvor tiltak skal settes inn. Vi kan avdekke steder med stor fare for ras, utglidninger og lignende – og på den måten hjelpe til med prioriteringer, sier Bredal.

Flere tusen romerikinger bor på kvikkleire: Søk opp din adresse i RBs kvikkleirekart