I vårt nylig vedtatte program har vi utvikling og samarbeid med næringslivet som et av våre prioriterte områder for neste periode.

Vi ønsker at det skal være enkelt å drive samt å etablere flere bedrifter i Nittedal. Nittedal er en kommune i vekst, og med sin sentrale beliggenhet samt tilgang til ressurser så har vi et særdeles godt grunnlag for å kunne lykkes med det.

LES OGSÅ: Politikerne må forstå viktigheten av lokalt næringsliv

En av grunnpilarene

Etablering av næring- og arbeidsplasser er en av grunnpilarene når sentrum nå skal vokse og utvikles.

I det pågående arbeidet med områdeplaner for sentrum må vi sørge for at det blir en bærekraftig balanse mellom møteplasser, boliger, næringsvirksomhet og offentlige tjenester. Vi skal ha et levende lokalsamfunn hvor folk kan leve hele sine liv, også arbeidsliv.

Nittedal Arbeiderparti er derfor opptatt av å være en god samarbeidspartner for det lokale næringslivet. Vi ønsker å legge til rette for utvikling av næringslivet i bygda, i samarbeid med næringslivet selv.

I programmet vårt så sier vi at vi skal styrke kommunens kompetanse på næringsutvikling. Vi vil jobbe for at vi som kommune er framoverlente, imøtekommende og ubyråkratiske i samspillet med næringslivet.

Vi vil bidra til å sette gode rammer for et sunt, seriøst og bærekraftig næringsliv, både for de som allerede er etablert, og for de som vil starte noe nytt.

Viktig samarbeid

Samarbeid med næringslivet er også svært viktig for oss i arbeidet med å gi folk muligheter og å forebygge utenforskap.

Les også

Politikerne må forstå viktigheten av lokalt næringsliv

Vi ser fram til et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet om lærlinger, jobber til ungdom, integrering av flyktninger og andre som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Sammen er vi vinn-vinn. Sammen skaper vi det gode lokalsamfunnet i Nittedal.