Utstillingen, kalt "En annen verden", åpner klokka 12 lørdag 17. september og vil være åpen fram til 2. oktober. På åpningsdagen vil kunstneren selv være til stede, og det vil bli kulturinnslag med samisk musikk og joik. Det er allerede meldt om stor interesse for arrangementet i det samiske miljøet i Oslo og omegn.

Mest grafikk

Hun ble først kjent for sine billedvevnader, men store deler av hennes kunstproduksjon består av grafikk, spesielt etsninger. Hennes motiver er henter fra Sapmì, spesielt områdene rundt Karasjok, der hun vokste opp. Hun beskriver ulike hverdagslige hendelser i en figurativ/naivistisk stil, som lekende barn, barnedåp, båtliv, fiske, trommereiser, multeplukking og forelskede par. Naturen, dyrene og menneskene spiller sammen i en evig fortelling om livets syklus. Fortid, nåtid og fremtid er vevet sammen, som en påminnelse om livets gang.

Vanskelige tider

Det er også verdt å legge merke til hennes barndomsminner av hverdagen i Finnmark under andre verdenskrig i en tid som var ualminnelig hard, ikke minst på grunn av tyskernes brutale fremferd overfor sivilbefolkningen under okkupasjonen. Under evakueringen ble husene brent, husdyrene skutt, og de som ikke evakuerte eller flyktet opp i fjellene risikerte å bli drept.

Det var heller ikke enkelt å være same i Norge etter krigen, hvor fornorskningspolitikken var sterkt fremtredende med den hensikt å assimilere samene inn i den norske kulturen. Det er på denne bakgrunn man skal se Inga Nordsletta Pedersens kunstneriske virke.

I Nasjonalmuseet

Inga Nordsletta Pedersens verker er innkjøpt av flere kunstinstitusjoner. Nasjonalmuseet kjøpte i 2021 blant annet 16 grafiske trykk av henne, og hun har vært representert ved store internasjonale utstillinger, hatt mange separatutstillinger og deltatt på flere gruppeutstillinger. Nittedal Kunstforening ønsker nå å vise en del av hennes kunstproduksjon i en retrospektiv utstilling.