Så mange færre kjørte gjennom Hagantunnelen i mars

Nedgangen ses i sammenheng med koronavirus-situasjonen.