Har E-sport noe å gjøre i et idrettslag?

Det spørsmålet stilte vi oss i Rotary da vi ble klar over at Nittedal Idrettslag, i tillegg til sine 8 grupper, nå hadde etablert en niende gruppe, E-sport.

Den letteste måten å finne ut det på var jo å ta kontakt med NIL, og vi ble invitert ned for å se de nye E-sportfasilitetene og bli orientert om tankegangen bak. Og vi takket selvfølgelig ja.

Vi ble tatt vel imot av idrettslagets leder Erik Cronblad Wollan, gruppeleder Hilde Drange og en av de mange andre ildsjelene i prosjektet Finn Ove Søfting. Vi ble orientert om hvordan ideen om en E-sportgruppe, som hadde ulmet i laget et par år, ble en realitet rett etter høstferien, bl.a. gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Hensikten er å ha et tilbud til ungdom som sitter mye alene, og kanskje ikke finner seg helt til rette i de andre gruppene. De vil vise at også E-sport kan kobles til et sosialt fellesskap. De enkelte treningsøktene starter derfor med at de møtes ute og går en liten tur sammen før de trekker inn i spillelokalet.

Vi fikk slippe inn til ungdommene i mindre grupper for ikke å forstyrre for mye. Det var spennende å møte stemningen i lokalet der de unge satt ivrig engasjert foran skjermen. Noen spilte noe som så ut som fotball med biler. Vi skjønte det vel ikke helt, men det var interessant å se. Vi fikk høre at de allerede hadde 45 aktive spillere fordelt på 5 lag, og 45 på venteliste. Foreløpig var det fokus på arbeidet innen NIL, men de var allerede i kontakt med E-sportalliansen, et samarbeidsorgan for klubber som driver med dette.

Erik og Hilde fikk det så travelt med å svare på spørsmål at de lurte på om de skulle tilby oss å starte et seniorlag i Fortnite. Kanskje vi kunne bli det første i Norge. Tilbudet ble ikke utdypet videre. Aldersgruppen nå er fra 10 år og oppover, men det ble ikke nevnt noen øvre aldersgrense. Vi ble fasinert av det NIL her har fått til, og glad for at vi kunne støtte tiltaket med en sjekk på 4.000 kroner. Men de trenger mye mer hvis de skal få realisert drømmen om å innrede ett rom til og derved doble kapasiteten.