Rødt vil slippe til kommuneansatte i hovedutvalgene

Representanter for de kommuneansatte har i dag alle rettigheter i administrasjonsutvalget. Nå vil Rødt at de også skal få tale- og forslagsrett i hovedutvalgene.