Plukkanalyser Romerike Avfallsforedling (ROAF) har gjort viser at 50 prosent av matavfallet vårt havner i restavfallet og ikke i de grønne posene der det skal. Det tallet er altfor høyt, mener avdelingsdirektør for kommunikasjon i ROAF Hege Fosse-Eriksen.

– Det er ikke så mye som skal til før vi blir dobbelt så gode som i dag, men det krever litt innsats.

Avslører dårlige vaner

På ROAF sitt ettersorteringsanlegg sorteres avfallet til 200 000 innbyggere på nedre Romerike. Her avsløres dårlige vaner på rullende bånd.

– For mange er kildesortering av matavfall kanskje ikke en innøvd vane, og noe de skulle ønske de slapp å gjøre. Men matavfallet er verdifullt – og miljøet trenger at vi blir bedre. Vi i ROAF vil gjøre det så enkelt som mulig, men til syvende og sist er det på kjøkkenet hjemme hos hver enkelt av oss at jobben gjøres, sier Fosse-Eriksen.

Kundeundersøkelser viser at hele 95 prosent av ROAFs innbyggere mener det nytter med kildesortering, men tallene fra ROAF viser et noe annet bilde. Det kastes mye spisbar mat, som for eksempel hele gulrøtter eller brød, og over halvparten av matavfallet finner ikke veien til de grønne posene.

Matavfall på tanken

Matavfallet fraktes etter utsortering til Hadeland og Ringerike avfallsselskap sitt biogassanlegg på Jevnaker, der det blir omdannet til biogass og biogjødsel. I dag kjører 70% av renovasjonsbilene til ROAF på matavfallet fra innbyggerne, og en økning av riktig sortering vil føre til at de kun kjører på eget avfall.

– Hvert år kaster hver og en av oss ca 100 kg matavfall, og når vi da vet at én grønn pose med matavfall kan ta en buss hele 250 meter sier det seg selv at det er viktig at vi kildesorterer matavfallet, forteller Fosse-Eriksen.

ROAF har bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg på ROAF Miljøpark i Skedsmo, og i motsetning til i Oslo, sorterer ROAF ut plasten for deg. Fosse-Eriksen syntes det er god deal:

– Vi tar oss av plasten, men dere må sortere matavfallet. Det er 7 sekunder for miljøet – alle har tid til det!, sier hun.

Ber om 7 sekunder

Tallene fra plukkanalysene gjør nå at ROAF iverksetter tiltak for å få flere til å sortere riktig. I neste uke ruller de ut en kampanje i aviser, sosiale medier og på kino. ”7 sekunder for et bedre miljø” vil minne innbyggerne på at det er lite tid som skal til å gjøre de riktige valgene. Fosse håper på gode resultater.

– Vi håper at folk vil se at terskelen egentlig er lav. Kildesortering av matavfall tar ikke lang tid, men betyr veldig mye. Forhåpentligvis får alle med seg kampanjen nå i høst. Alt matavfall skal i grønne poser. Alltid.