NETTAVISEN: En ny, norsk studie fra Folkehelseinstituttet har sett på sammenhengen alder og spontanabort.

Hvert år er det mange gravide som spontanaborterer, men i mange lang er det vanskelig å studere risikoen fordi de ikke har data om spontanaborter. I Norge er det imidlertid mulig, fordi forskerne kan bruke data fra de nasjonale helseregistrene.

– Denne studien tyder på at det kan finnes felles risikofaktorer for svangerskapskomplikasjoner og spontanabort, sier forsker og førsteforfatter av studien, Maria C. Magnus til Folkehelseinstituttet (FHI).

Maria jobber ved Senter for fruktbarhet og helse i Folkehelseinstituttet, og har sammen med kollegaer brukt data om spontanaborter for å estimere risikoen for spontanabort blant norske kvinner. Forskerne har også vurdert om det kan ha en sammenheng med alder og svangerskapshistorikk.

Én av åtte spontanaborter

Data om 421.201 svangerskap i perioden 2009 og 2013 ble studert. FHI skriver at resultatet av studien viste at et svangerskap endte i spontanabort i om lag én av åtte svangerskap.

FHI skriver at blant kvinner mellom 25 og 29 år var det ti prosent av svangerskapene som endte i spontanabort, mens etter kvinnene var fylt 30 år så økte andelen kraftig.

Kvinner over 45 år viste seg å ha mindre enn 50 prosent sjanse for å lykkes med svangerskapet, da hele 53 prosent av svangerskapene endte i spontanabort.

Andre risikofaktorer

Tidligere svangerskapskomplikasjoner viste seg også å gi høyere risiko for spontanabort i påfølgende svangerskap, ifølge den nye studien.

«Kvinner som hadde opplevd en prematur fødsel, forløsning ved keisersnitt eller som hadde hatt svangerskapsdiabetes i det foregående svangerskapet, hadde mellom 16 og 30 prosent høyere risiko for spontanabort i det neste», skriver FHI.