Prisen deles ut av Yrkesopplæringsnemnda i Akershus, et fylke som har over 1200 lærebedrifter.

Prisen ble utdelt på et arrangement i Sandvika torsdag.

– Dette er naturligvis veldig hyggelig og noe vi er stolte av. Vi har holdt på med denne ordningen i veldig mange år og begynner å få god erfaring med å ta inn lærlinger. Det at vi har et godt og innarbeidet system gjør at vi ikke trenger å begynne på nytt hver gang. Vi har også bygget gode relasjoner inn mot skolene, noe som er nyttig, forteller Egil Lønne – som har ansvaret for lærlingprogrammet i Ringnes i en pressemelding.

– Dette er en investering i kompetanse for fremtiden. Alle bedrifter som har mulighet bør bidra med å ta inn lærlinger, mener han.

De fleste som har gjennomført lærlingprogrammet til Ringnes har gått ut med meget gode karakterer.

– Det er i stor grad lærlingene selv som sørger for dette. Vårt viktigste bidrag er å legge forholdene til rette for at de kan lære. Vi er en ressurs som det er opp til dem å benytte, men til syvende og sist er det opp til lærlingene selv hva de vil få ut av programmet. Det at vi viser dem tillit og gir dem ansvar opplever vi at virker motiverende, sier Egil videre.

Han forteller at veldig mange av lærlingene jobber videre for Ringnes etter endt læretid. – Noen har fått tilbud om fast jobb dersom vi har hatt ledige stillinger, mens andre jobber for oss deltid eller i høysesongene.