Rekordstort Roaf-underskudd – varsler gebyrøkning

Regnskapstall for Romerike avfallsforedling (Roaf) viser at selskapet hadde et tøft økonomisk år i 2019.