Mens partene i jordbruksoppgjøret skal i gang med såkalte «tilleggsforhandlinger» om kompensasjon for gjødsel og bygningsmateriell, så vil regjeringen ikke kompensere for prissjokket på strøm, skriver Nationen.

Rekordprisene får store konsekvenser for bønder og gartnere, som får langt større kostnadsvekst enn forutsatt i jordbruksoppgjøret.

– Våre anslag viser at kostnadene for elektrisk strøm har økt med 400 til 500 millioner kroner mer enn det som er lagt til grunn i jordbruksoppgjøret, sier generalsekretær Anders Nordstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Snittprisen var i juli den høyeste som er målt i det sørligste prisområdene i Norge, fra Hardangerfjorden og sørover.

– Prisen i juli er den høyeste vi har sett siden vi startet. Det ligger an til at prisene blir enda høyere i august, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool til Nationen.

Norge er inndelt i fem prissoner, og snittprisen i sørvest var i juli på 59,6 øre per kWh før avgifter, moms og nettleie. Snittet i august ligger så langt på 70,4 øre, ifølge Johansen.

(©NTB)