Registrerer nye selskaper under korona-pandemien

Til tross for korona-krisen og frykt for konkurser holder antallet nye foretak seg stabilt i Nittedal.