Vi kaster enormt mye mat her i landet, som i høst har blitt dokumentert i NRK-serien Det skjulte matsvinnet.

Romerike Avfallsforedling (Roaf) dokumenterer at vi ikke bare kaster mye mat, men at vi i tillegg oftest kaster den feil sted; usortert rett i restavfallet.

I siste nummer av Roaf-posten, som kom i postkassa denne uka, står det:

• Hver og en av oss kaster cirka 85 kilo matavfall hvert år.
• Kun 43 prosent, under halvparten, av matavfallet havner der det skal; i grønne poser.

Roaf anslår at halvparten av maten vi kaster, er godt spiselig. For en gjennomsnittsfamilie på Nedre Romerike utgjør verdien av dette anslagsvis 37.000 kroner, går det fram.

Grønne poser med matavfall, som kommer inn sammen med restavfallet til Roafs anlegg på Skedsmokorset, sorteres ut med trykkluft av maskiner som kan lese type materiale og farge. Deretter sendes posene til Den Magiske fabrikken i Vestfold, som produserer biogass og biogjødsel, skriver Roaf.

En grønn pose med matavfall kan gi nok biogass til å drive en av Roafs renovasjonsbiler over 250 meter, leser vi videre.