Intervju med de ledende politikerne i Nittedal etter at resultatene fra forhåndsstemmene er klare. Video: Andreas Iveland