Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen vil selge gamle skolebygg i Hakadal

Artikkelen er over 2 år gammel

De gamle skolehusene på Hagen og Kirkeby kan nå bli solgt.

Det kommunale eiendomsforetaket roper nå varsku; Dagens estimerte etterslep på vedlikehold av den kommunale bygningsmassen beløper seg til et sted mellom 53 og 84 millioner kroner. Bare det såkalte 1880-bygget på Hagen skole, SFO-lokalene på Kirkeby og dagens hovedbygg på Kirkeby skole vil det koste Nittedal kommune 31 millioner kroner å sette i forskriftsmessig stand.

Glem det, mener rådmannen. Dersom det gamle skolebygget på Kirkeby rives og 1880-bygget på Hagen og dagens SFO-bygg på Kirkeby selges, reduseres kommunens vedlikeholdsetterslep til 53 millioner kroner, påpeker han.

Etterbruk eller salg av 1880-bygget og Kirkeby skole SFO må avklares og helst før dagens to barneskoler i Hakadal samles under felles tak på Elvetangen, vedtok det rød-grønne flertallet i kommunestyret da bygdas folkevalgte like før sommerferien behandlet eiendomsforetakets rapport om tilstanden på kommunens eiendommer.

Mindretallet, Høyre og Frp, ønsket å ta stilling til denne saken på et noe senere tidspunkt.

Bygdesamlingen

• Nittedal bygdesamling ligger i 1880-bygget ved Hagen skole, bygget fra 1880 som huset den gamle grendeskolen.

• Består av flere delsam­linger med Hans Evensens Samlinger som basis.

• Hans Evensen (1898-1975) testamenterte i 1974 over 400 gjenstander til Nittedal kommune, gjenstander som han hadde samlet inn fra det gamle bondesamfunnet i distriktet vårt.

• Mye av samlingen lå i mange år lagret i en låve på Nygård før kommunen i 2008 fikk laget et bygdemuseum i det pensjonerte skolebygget i Hakadal.

Kilde: Nittedalsporten

Kommentarer til denne saken