Rådmannen får ikke røre nytt helsefond

Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å avsette til og bruke av bundne fond og finansinntekter og -utgifter i sektorenes budsjetter. Unntaket er det nye fondet for «helse og velferd».