Det har vært en del innlegg i Varingen i det siste angående oppstart av privat skole og hvor mange fra Nittedal som har meldt inn barn der.

Private skoler har ikke vært så aktuelt her i Norge, men ser nå ut til å være på vei inn. Jeg har bodd i London i mange år og har erfart hva det vil si når private skoler blir et alternativ for de med penger. De som hadde muligheten valgte det private, for de offentlige ble sett på som et dårlig tilbud. Slike tilstander ønsker jeg ikke at vi skal få det i Norge. Det er viktig at det satses på skolene. Det er her starten er for hvordan barn skal utvikle seg videre, og da skal det ikke være foreldrenes økonomi som avgjør hvilken start du får på livet.

For også å ta med barnehagene som har vært mye debattert under valgkampen. Om at de private bidrar til et bedre barnehagetilbud. Det er ingen tvil om at det private markedet har ført til langt bedre barnehagedekning men at det er blitt bedre barnehager er en annen ting.

Jeg har selv barnebarn som går i barnehage. Det første året i en privat barnehage. Jeg var ofte og hentet henne i barnehagen og mitt inntrykk var at det var mye stress blant de ansatte og at barna var mye overlatt til egen lek. Flere ganger kom hun også hjem med bitemerker fra andre barn. Jeg hørte en gang en ansatt som kjeftet på en liten gutt på en ufin måte. Jeg har selv jobbet i barnehage så vet at det er ikke slik man snakker barn til rette.

Etter at hun begynte i en kommunal barnehage er mitt inntrykk et helt annet. Personalet er hele tiden til stede for barna og de får mye oppmerksomhet. De har også en tett dialog med foreldrene slik at barna blir godt fulgt opp. Det er klart at det er store forskjeller på barnehagene, enten de er offentlig eller private. Og for å avklare så er det ikke barnehager i Nittedal jeg refererer til.