Pollensesongen er her

Foreløpig er det beskjeden spredning, men ikke la det være tvil. Pollensesongen er i gang.