Skilting, lys og humper skal på plass i år

Neste år må kommunen utarbeide en helt ny trafikksikkerhetsplan som skal gjelde fra 2021. Det medfører at det er svært få større tiltak som gjennomføres i 2020.